Irta : Tom 2014. április 9., szerda


rebirth cycle2
2014. Április – A belső erőpróba
A hónap mantrája:
HITEM TISZTA, LELKEM FÉNYES
ÁTADOM ÖNMAGAM ISTEN KEGYELMÉNEK!

Április hónap erőteljes és megpróbáló energiákkal érkezik. Éppen ezért önmagunkban kell megtalálnunk a belső harmóniát és békét. Sok olyan erő ébred fel most „álmából”, melynek feladata, hogy kibillentsen bennünket a lelki békénkből.

Mindez nem azért történik, hogy bántson minket, hanem éppen azért, hogytudatunkra ébresszen. Ez a hónap a megváltás hónapja, de ne feledd a megváltás áldozattal, felajánlással és elfogadással jár.
Április erői inkább passzív és befogadó energiákkal átitatottak, ami azt jelenti, nem kell mindenáron cselekedni, hanem először megfigyelőként tapasztalni, megérteni, majd megfontoltan válaszolni ezekre a felismerésekre. Most elsősorban a figyelem és a felismerés az elsődleges feladat. Megtalálni magunkban azt az érzelmi biztonságot, ami már nem akar görcsösen semmit. Sem bizonyítani, sem kicsikarni, sem sajnáltatni.
Ez a hónap Földanyával való kapcsolatunk megújítását is elhozza nekünk. Ne feledd, te itt a Földön Isten gyermekeként, Földanya szülötte is vagy. Tested az Ő testéből épül fel, energiád az ő erejéből is táplálkozik, fizikailag rá vagy utalva az Ő szeretetteljes gondoskodására. Minden, ami a látható világban körülvesz, belőle él. Ha ezt elfelejted, ha Őt nem tiszteled, nem találatod meg azt a boldogságot, amire születtél.
Ha kialakítod a szeretetteljes kapcsolatot Földanyával, segít neked, hogy a tulajdonságjegyeidben változhass. Ő képes rákapcsolódni személyes fejlődésünk fonalára, így pontosan látja, most éppen mit kell megtanulnunk, és ehhez milyen tulajdonságjegyekre van szükségünk. A vele való kapcsolati szálon át (ami a gyökércsakránkba van kötve) képes impulzusokkal tanítani, terelni minket. Bizonyos tulajdonságjegyeinket erősítve vagy gyengítve. Ha megtanultad kezelni őket (pl. az indulataidat), akkor jól vizsgáztál, és ajándékképpen lelki kincseket kapsz.
Ugyanakkor létezik egy másik szál is bennünk Földanyához. Ez a szakrális energiaközponton keresztül (2. csakra) kötődik hozzá, de az Ő istennői minőségéhez (az Új Föld energiájához). Itt a magasabb rendű érzelmi megújulások energiáit vagyunk képesek magunkhoz venni.
E két szálon keresztül Földanya képes segíteni, hogy változzunk, jobbá és tudatosabbá váljunk. Ezek a szálak Földanyától a felismerések és a megújulás energiáit közvetítik felénk.
Ha tiszta szívvel, imában kérjük Őt, segít visszaállítani közöttünk a szeretetteljes kapcsolatot, és hozzáférhetünk azokhoz az energiákhoz, amikre szükségünk van ahhoz, hogy megelégedettségben élhessünk.

MotherEarth Gaia
Ima Földanyához
Földanya, Istennő, szerető anyám
Tiszta szívvel kérlek, nézz most reám
Gyermekedként születtem erre a földre
Tapasztalni, megélni, szeretni jöttem
Mint gyermeked kérlek, segíts most engem
Hogy utamat méltón megtehessem
Összekapcsolódom tiszta szívvel veled
Átadom minden titkom neked
Tisztán, előtted meghajolva kérlek
Segíts elengednem minden kicsinységem
Tölts fel engem szerető fényeddel
Megújító, védő, segítő szíveddel
Áldásodat kérem életem útjára
Teremtésem minden földi pillanatára.
Köszönöm Földanyám
Így van

Ugyanakkor ezeket az erőket Univerzumból is megkapjuk isteni Fénysugarakon át, mint szellemi energiát, hiszen az Ég gyermekei is vagyunk.
Az Univerzum fénysugarai között van egy csodálatosan csillogó türkiz-fehér energiasugár. A mesterek ezt úgy hívják: a Megújulás Fénye.
Ez a Fény magas angyali síkokról érkezik és beszövi az Élet minden területét. Ott van minden rezdülésben, az Univerzum minden lélegzetében, várva arra, hogy befogadják.
Ez az isteni Erő segít a Természetnek az újjászületésben és minden léleknek, hogy az érzelmi hullámvölgyek után, újra nekiindulhasson a „hegynek”.

A Megújulás Fénye akkor tud eltölteni bennünket, ha elkezdjük elengedni tiszta szívvel, és ragaszkodás nélkül az eddig megszokott és begyakorlott automatizmusokat. Így nyithatunk teret az Újnak, a Megújulásnak.
Egy egyszerű példával élve: ha valakivel találkozunk és ránézünk, sokszor automatikusan megítéljük (a tanult hitrendszerünk alapján). Ilyen vagy olyan a ruhája, így vagy úgy áll a haja, szép vagy csúnya, miért arra néz, miért nem erre? Ezek olyan ego-ból vezérelt gondolatok, melyek megpróbálják saját különbözőségünket vagy akár felsőbbségünket elhitetni velünk. Ha az induló gondolat valaki felé pl. a megkülönböztetés, akkor a további gondolatok és érzések is ezt a vezérlőelvet követik. Az ego már csak ilyen:), szereti többnek, jobbnak feltüntetni magát másnál, hogy úgy érezzük, mindig szükségünk van rá.

Ha felismerjük ezeket, és szembenézünk saját gondolatainkkal, és a magunk iránt érzett szeretetben képesek vagyunk átvilágítani és felismerni őket, egy teljesen új érzésvilág bontakozik ki bennünk, melynek kisugárzása felüdülést hoz. Ez a felismerés segít nekünk átformálni beidegződéseinket, és a megszokott gondolatokhoz való ragaszkodástól, birtoklási vágytól való megszabadulással új fejlődési szakasz veheti kezdetét életünkben. Ezzel mintegy feloldjuk azokat a kötelékeket, melyek leszűkítették érzelmi mozgásterünket, azaz amik hitrendszerünk kényszereiben tartottak minket.
Ehhez kellő alázatra és fogyhatatlan szeretetre van szükségünk. Nem kell a szomszédba mennünk érte, hiszen mindez itt van bennünk. Fedezzük fel, éljünk vele!
Ha a szeretet érzése mindennek a kiindulópontja, mely természetesen onnan ered, hogy önmagunkat szeretjük és elfogadjuk, nincs szükségünk arra, hogy „védőfalként” magunk köré építsünk egy társadalmi hitrendszert. Képesek leszünk mindent meglátni a maga tökéletességében, és elfogadni azt szeretettel.
Ezért légy türelmes, megfontolt és alázatos, elsősorban önmagaddal. Ha valami kényszer vezérel, először ezzel a kényszerítő erővel nézz szembe magadban és ne engedd, hogy meggondolatlan lépésekre késztessen, mait később esetleg megbánsz.
Engedd, hogy a hónap energiái belülről alakítsanak és ünnepeld a kegyelem varázsát…
Ebben a hónapban egy csodálatos dolgot ünneplünk. Isten szeretetét és önfeláldozó hitét – bennünk!
A megváltás misztériuma jön el hozzánk, fogadjuk méltón, lelkünket díszbe öltöztetve: Szeretetben!

Rebirth3

Húsvét a Megváltás misztériuma. Az isteni Kegyelem kiteljesedése, egyesülés krisztusi Énünkkel!
Lelkünk ilyenkor összekapcsolódik a krisztusi szeretet Fénykörével és minden lélek Együtt járja táncát a Teremtés Tüze körül. Mindenki együtt ünnepli a Fény örökkévalóságát, az atyai szeretet beteljesülését.
A Szentlélek energiái most mindenkihez egyenként csatlakoznak, szellemi, lelki és fizikai szívünkön át egyszerre. Létezésünk Fényoszlopába a Gondviselés segítő energiái fokozottan áradnak.
Ezeken a napokon Krisztus-tudatunk szólal meg bennünk. Nem kell semmilyen különleges képesség hozzá, hogy meghalljuk, mert szellemi, lelki és fizikai szívünkön át egyszerre szól hozzánk, így háromszorosan felerősödve hallhatjuk.
Hitünk és bátorságunk erősödik fel bennünk, hogy segítse a megértést.
Nem kell mást tennünk csak szívünk rezdüléseire figyelnünk. Tudatosítanunk benne krisztusi valónkat!
Húsvét a krisztusi megváltás ünnepe. Ezzel a vállalással Urunk olyan Kegyelmet hozott a Földre, mely megadta lelkünknek a sötétből való megszabadulást a Szeretet erejének megismerése által, ha gyakoroljuk a Megbocsátást. A Megbocsátás csak akkor válthat meg bennünket, ha azt igaz, tiszta szívből tesszük és elsősorban magunk(on)ban gyakoroljuk.
Amíg magunkat okoljuk bármiért, vagy túlságosan kemények vagyunk önmagunkhoz, nem várhatjuk el, hogy másnak teljesen meg tudjuk bocsátani. Mindig önmagunkkal kezdjük…
A Húsvét azonban mást is tartogat számunkra. Ez a két nap mindig valamilyen szempontból, az aktuálisan működő energiákban sorsdöntő fontosságú a Föld életében. Nagy horderejű változások kezdődnek, melyeknek igazi kimenetelét csak később fogjuk megérteni az összefüggések feltárulta után. Fizikai szintű megvalósulásuk több időperiódusban zajlik. Lesznek nagyobb, mindenki számára felismerhető történések, és apróbb háttérben zajló átalakulások is. De ezek mind összefüggnek, és ugyanarra mutatnak, a Felemelkedés, a Tudatosodás felé.
Az Újjászületés és Megújulás energiái megkötődnek, és olyan Fénypillérek alakulnak ki a Föld meghatározott (beavatott) pontjain, melyeket nevezhetünk a „Mennyek tartópilléreinek”. Magyarországon több ilyen Fénypillér is kialakul(t). Ebben az évben is az Ég által meghatározott városok lesznek a fénypillérek hordozói.
Ezeken át a Tudás, a Fény rezgései és az isteni Minőség energiái áradnak le, annak függvényében, mennyire vagyunk rájuk el- és befogadók.
Ezek a tartópillérek folyamatosan épülnek és erősödnek. Ezek szabályozzák és tartják behangolva a Föld energetikai terét, ezek mentén emelkedik a magasabb dimenziós ÚJ FÖLD rezgések felé. Mint az „emelők”, úgy működnek.
Megújulás energiái lekötődnek ezekben a pillérekben ezen a két napon (Április 20-21.) a krisztusi szeretet által. Ez a megkötődés egy sor csodálatos változást indít el: a cél, hogy mindennek a helyére kell kerülnie! Ezek a változások fizikai szinten, a kapcsolatok és az érdeklődés megváltozása terén is mutatkozni fognak. Mindenkinél más-más módon és időben, úgy ahogy ő azt elfogadni képes és ahogyan saját maga választ.
Mindennek irányba, az Úton kell állnia, hogy a vállalt cél felé haladhasson.
Egy egyszerű példával: a vonat is csak úgy megy, ha sínen van a kereke, különben olyan erő kell a megmozdításához, ami aránytalanul nagy és kimerítő (akár a lélek és a test számára is). De ha a helyére kerül, már a neki arányosan megfelelő erőráfordítással elindítható és mozgásban, úton tartható.
Ezért kell mindennek a helyére kerülnie. Ne pazaroljuk tovább az energiát…
Ezért Tudatunknak és Energiarendszerünknek újjá kell születnie…
Hatalmas erők munkálkodnak, hogy elindítsák a Változást, mely az ÚJ ENERGIÁK felé, az ÚJ FÖLD felé, a magas rezgésű dimenzió felé mutat.
A Szeretet az irány – a Szeretet az erő – a Szeretet az út – s a Szeretet maga a cél.
Ezt jelenti a Húsvét, és ennek az erejében telik április hónapja.

 belső szárnyalás
A hónap érzelmi hangolása:
Stabilitás és Bizonytalanság
Ez a hónap segít, hogy a bennünk lévő kérdéseket pontosabban meg tudjuk válaszolni magunknak és bátran kövessük szívünk szavát. Mikor érzed, érezted biztonságban magad? Mi ad biztonságot az életedben? Hálát adsz ezekért? Érzed, milyen fontosak számodra? Mi az, ami kibillent a stabilitásodból? Mikor érzed, hogy bizonytalan vagy magadban vagy másokban? Mi hoz újra egyensúlyba téged? Hol maradtál bizonytalanságban magaddal vagy másokkal kapcsolatban életed folyamán? Mit tennél, hogy megtaláld ebben a stabilitásodat? Hogyan tudod irányítani mindezt szeretettel és önmagad iránti alázattal?
Csodás megélést mindenkinek!

 rebirth1

A hónap fontosabb energiái(hetekben, de a hónap folyamán újabb információkkal töltöm majd fel):
A hónap mágikus napjai: 4; 13; 22
ezeken a napokon április energiái aktívabban érezhetők, valamint különleges erőknek adnak helyet a nap rezgései.

Április 1. hete – A stabilitás kialakításának kezdete. Meg kell vizsgálnunk, hol billenünk ki érzelmi-, gondolati-, vagy cselekedeti egyensúlyunkból. Most elsősorban a belső helyreállítás és a külső figyelem segít bennünket. Erőteljes érzelmek és indulatok bukkanhatnak fel, ezeket kell megzaboláznunk és meggyógyítanunk.
Április 4. – 4-én, a hónap első mágikus napján, fel kell ismernünk az anyagi világhoz való kötöttségünket, annak segítő és hátráltató dolgaival egyetemben.Nem szabad lebecsülnünk az anyagi világ tanító erejét és fontosságát. Földanya és teremtő Atyánk segítségével összekötöttük magunkat anyaggal és szellemmel. Most megláthatjuk, ha őszinték vagyunk magunkhoz, mi fontos nekünk valójában Égen és Földön.

Április 2. hete – A türelem próbája. Nagyon sok dolog történik egyszerre. Úgy érezhetjük, minden kavarog és felbolydult… nagyon szeretnénk rendet tenni, és kényszert érzünk a cselekvésre. Most kell megállnunk, egy nagy levegőt vennünk és 100-ig számolnunk… Ez a hét pontosan arról szól, hogy csendben végignézzünk az életünkön: meglássuk, hol vagyunk erősek és stabilak, és hol bizonytalanok vagy gyávák. Ki kell alakítanunk a megbecsülést magunkban életünk minden területe iránt. Ha elővesszük rend-teremtő képességünket (ebben Földanya segít), akkor meglátjuk életünk azon területeit, ahol még dolgoznunk, fejlődnünk kell.
Április 13. – Mágikus nap. A test, lélek és szellem, azaz az akarat, az érzelem és a gondolat összehangolásának ideje. Ez a szám az Új energiarendszer (12-es) következő fokozatának első lépése. Amit most felismersz és megértesz, az tudássá válik, a tudás pedig megnyitja a bölcsesség kapuját benned.

Április 3. hete – Ez a hét csodálatos erőket hordoz. Nem csak a Teleholdenergiáját (15-én), hanem Nagycsütörtök, Nagypéntek, Nagyszombat és Húsvét vasárnap rezgéseit is.
Április 17.-18.-19. – Ez a hármas EGYség, az őszinte, felelősségteljes megértés és döntés energiáit hordozza. A legnagyobb felajánlás szentsége, melyet Krisztus Urunk által nyertünk!
E három napban folyamatosan a mi üdvözülésünkért énekelnek az angyalok. Krisztus dicsérete és a Megváltás ígéretének Fényei terítik be a Földet. Ha összekapcsolódunk az angyali kórusok hangjaival, daluk átrezeg bennünket a Dicséret rezgéseivel, és kitisztít belőlünk minden disszonáns energiát. Ilyenkor csendes áhítat leng körül mindent és egy magasztos megértés önti el lényünket.
Csütörtökön az elfogadás ereje segít nekünk, hogy őszinte szívvel megnyíljunk Önmagunk és Isten előtt.
Pénteken az elengedést segíti a hála fényeinek felismerő ereje. Ezen a napon a víz is segít a megtisztulásban. (Mikor Urunkat megfeszítették, az Ég sírni kezdett, hogy könnyeivel megtisztítsa a Földet.)
Szombaton az Új Élet reménye virrad, s a hamuból új tűz serken. Ma a tűz energiái segítik felébreszteni a Létezés tiszta Fényeit. A Remény energiái újabb erőt adnak utunkhoz.
Nagypénteken Mária anyánk imádkozik a lelkekért, és nekünk magyaroknak ez különösen kedves, hiszen nemzetünk védelmezőjeként és Szent Koronánk őrzőjeként értünk ekképpen is imádkozik. Gábriel arkangyal és segítői ma elkísérik égi édesanyánkat arra az útra, amit értünk Ő tesz meg minden évben Isten felé, a megváltás beteljesedéséért. Ez az út a Földet és az Eget összekötő Fénylő Tejútrendszeren keresztül vezet a Mennyek kapujáig. Itt Istenanyánk leborul és Jézus Szent Szíve nevében kegyelmet kér ránk.
Ilyenkor „csillaghullás”-sal felel az ÉG és a csillagok is különleges kegyelmi erővel ajándékoznak meg, mert a csillagképek energiái rajzolódnak le a földi térbe. Ez azt jelenti, hogy születési képletünk segítő erői hozzánk áramlanak és feltöltenek. Ma meditáljunk rá ezekre a csillagenergiákra és a segítő bolygókra.
Kérjük az év segítő alakzatának a Nagy Göncöl-nek vibrációit, csillagainak segítő fényeit magunkba. Csodálatos tanításokat kaphatunk.
Április 20. – Húsvét vasárnap. Húsvét szent Ünnepe különleges lélekújító ajándékot hoz nekünk. A mi feladatunk csak az, hogy mint izgatott gyermekek, szívünk terén megkeressük a számunkra elrejtett „aranytojást”. A tojás, mint szimbólum a születésnek, a kibontakozásnak, a teremtésnek az energiáit hordozza. Ne felejtsük el, hogy régen az aranytojást tojó tyúkot a gazdagság jelképeként ismerték. Mi is gazdagodunk, hiszen most valami új születik, jön létre bennünk. Egy olyan belső tiszta Fény bontakozik ki, mely az isteni Rend, a Szeretet Törvénye, az Igazság és Bölcsesség hatalma bennünk.
Ha megtaláljuk ezt az ajándékot a szívünkben, rájövünk, hol is vannak azok a kincsek, amikre szükségünk van, hogy bőségben, boldogságban éljünk.

Április 4. hete – A felajánlás hete. Az isteni Kegyelembe helyezkedés energiái.A megváltás elfogadása.

 Jézustudat1
Uram Jézus!
Szükségem van Rád!
Köszönöm, hogy meghaltál értem a kereszten.
Kinyitom életem kapuját, és befogadlak Téged
Mint Uramat és Megváltómat.
Te irányítsd az életemet!
Tégy olyanná, amilyen Te akarod, hogy legyek.
Köszönöm Neked!

Április 21. – A hét Húsvét hétfővel kezdődik. Tegyünk belső felajánlást Urunknak és életünket helyezzük az Ő kezeibe, hogy megváltása, mivel terheinket magára vette, beteljesülhessen általunk. Ha elfogadjuk Őt megváltónknak, minden gondunkat lábai elé helyezve, lelkünk megkönnyebbül, szívünk kitárul!
Április 22. – A hónap utolsó mágikus napja. Kiegyenlítődés. Most figyelj a testi érzetekre, tünetekre, mert a bal, vagy a jobb oldaladon fog jelezni számodra, hol kell még dolgoznod az életeden. A bal oldal elsősorban a női minőséget, a múltat, a passzív, befogadó erőt mutatja. A jobb oldal a férfias, aktív és cselekvő erőt, valamint a jövőt. Ahol kellemetlen vagy fájdalmas érzetek vannak, azon az életterületen még feloldásra várnak blokkok.

Április 5. hete – Ezen a héten Újhold energiái (29-én) segítenek a hónap megértései és felismerései által belépnünk az Új-ba. Ezen a 3 napon egyfajta fellélegzés és pihenés várható. Sokat meditálj vagy pihenj most, mert ez segít újrarendeződnöd.

Áldott feltámadást!

Áldással:
Pusztai Orsolya

Forrás: Kristálycsakra /Pusztai Orsolya

Szolj hozza!!

Feliratkozom a bejegyzesekre | Feliratkozom a hozzaszolasokra

- Copyright © Fehér Lótusz - Skyblue - Powered by Blogger - Designed by Johanes Djogan -