Irta : Tom 2014. június 12., csütörtök

egység

2014. Június – a tiszta kapcsolódás energiája – a MI varázslata

A hónap mantrája:
ÖNMAGAM RÉSZEIT ELFOGADOM BENNEM
ÍGY VAGYOK MI-MAGAM IGAZ SZERETETBEN!

Az ember, csodálatos, mágikus lény: magában hordozza az egységet és a sokaságot is…
Szellemünkben tiszta egység, lelkünkben a kapcsolódás, emberi létünkben a részek megélése és a választás lehetősége vagyunk.
Bár a testünk egy, mi mégis a sokrétűség megnyilvánításában élünk: egy fejünkben számtalan gondolat, egy szívünkben megannyi érzés, egy kezünkben végtelen cselekvés lehetőségével…
Az emberségünk kicsit olyan, mint egy kaleidoszkóp. Ennek az optikai játéknak is egy teste van, de belenézve és mozgatva számtalan szín és forma lehetősége.
Nézzük a leírása szerint, hogyan is működik: néhány szimmetrikusan elhelyezett tükör egy csőbe helyezve megsokszorozza az apró csillogó színes tárgyak képét. A kép a kaleidoszkóp forgatásával végtelen variációkban változtatható, innen az átvitt értelmű jelentés: színesen kavargó változások gyors egymásutánja.
Nem ismerős ez az emberi élettel párhuzamot vonva?
A tükör: tudatunk kivetülése és önmagára ismerése más szemszögből.
A cső: a megtestesülés csatornája, melyen át tudatunk belépve a fizikai rezgéstartományba tapasztalhatja önmagát.
A csillogó tárgyak: a felvállalt és megélt feladatok, valamint a szabad döntésünk okán bekövetkező események.
A kép: maga az élet színpada, az a fizikai valóság vagy illúzió, amiben éppen benne vagy.
Egy élet számtalan apró történés, melyek különböző kapcsolata, megélése újabb tapasztalatokhoz, látásmódokhoz, felismerésekhez vezet.
Most itt a kapcsolaton van a hangsúly… ami a lélek terepe. Az ő feladata mindent a kapcsolódás által, újabb formákba állítani az élet kaleidoszkópján.
Ez ennek az évnek a legfontosabb üzenete: kapcsolódj a figyelem által önmagad részeibe, lásd e részek tükröződését a világban, és tedd a „mi”-t újra Egy-gyé, általad!


kaleidoszkop kivetitoEz az, amit elfelejtettünk utunk során: KAPCSOLÓDNI. Tudatosan, szívvel, szeretettel, elfogadón.
Miért van ez? Mert az a segítő erő, melyet azért kaptuk, hogy szabad választásunkat megélhessük, átvette az irányítást felettünk.
Miért? Mert engedtük.
Mi is ez? Hát az EGO.
Az egot nem azért kaptuk, hogy megsemmisítsük (nem is tudnánk, hiszen emberségünk is eltűnne vele), hanem azért, hogy megtanuljuk vezetni és jól használni. Megismerve, kiművelve (azaz kihozva belőle minden jót) a szolgálatunkba állíthassuk. Ezért jutalmat is kap, hiszen az ego a valamit valamiért elvet követi, megtudhatja azt, amit egyedül nem ismerhet fel, hogy ő is az Egységhez tartozik.
Emlékeztek Saint-Exupéry gyönyörű történetére, a Kis Hercegre?

Van benne egy csodálatos rész, ami pont erről szól:
„Akkor jelent meg a róka.
Jó napot! - mondta a róka.
Jó napot - mondta a kisherceg.
Ki vagy?? - kérdezte a kisherceg.
- Én vagyok a róka.
- Gyere velem játszani! - javasolta a kisherceg ... olyan szomorú vagyok ...
- Nem játszhatom veled, mert nem vagyok megszelídítve. - mondta a róka.
- O, bocsánat - mondta a kisherceg, majd nemi tűnődés után - mit jelent az
hogy megszelídíteni??
- Te nem idevalósi vagy, igaz - kérdezte a róka - mit keresel??
- Az embereket keresem, mit jelent az, hogy megszelídíteni??
- Az embereknek - mondta a róka - puskájuk van, es vadásznak. Mondhatom
nagyon kellemetlen ... azonfelül tyúkokat is tenyésztenek, te is
tyúkokat keresel??
- Nem, én barátokat keresek - feleli a kisherceg, mit jelent az, hogy
megszelídíteni??
- Olyasmi, amit nagyon is elfelejtettek - mondta a róka - Azt
jelenti: kapcsolatot teremteni.
- Kapcsolatot teremteni??
- Úgy bizony, - mondta a róka. Te pillanatnyilag nem vagy számomra
más, mint egy ugyanolyan kisfiú, mint a többi száz meg százezer ...
És szükségem sincs rád. Ahogyan neked nincs énrám. Számodra ugyanolyan
róka vagyok, mint a többi száz- meg százezer. De ha MEGSZELÍDÍTESZ,
szükségünk lesz egymásra. Egyetlen leszel számomra a világon. Én is
egyetlen leszek a te számodra ...

Ebben a mesében Saint-Exupéry gyönyörűen leírja az ego lényegét, akit a róka személyesít meg.
Nem tudod, miben tud segíteni téged az ego, amíg meg nem ismerted (önmagad által - önismeret). Ha állandóan vadászol rá, azaz meg akarod szüntetni, csak az ellenségeddé teszed, és meglop téged (a tyúkok, amiket a róka (ego) elcsen és megeszik a baromfiudvarból, a te saját energiáid, melyeket öntudatlanul a gondolataiddal, érzelmeiddel, cselekedeteiddel termelsz).
De ha szeretettel összekapcsolódsz vele (megszelídíted), akkor te döntöd el, hogyan használod fel a tudását és erejét. Már nem kell lopjon tőled, mert te eteted azzal, amitől nemesebb és segítőbb lesz.
egység1Ehhez viszont össze kell kapcsolódnod vele, és elfogadnod, hogy a részed. Tudatod azon frekvenciatartománya, mely lehetővé teszi a te hatalmas szellemednek, hogy emberként létezzen. Ugyanakkor a kapcsolat az Egyetlenhez, isteni Tudatodhoz, emberi mivoltod által. Így tud az ego elvezetni téged az EGY igazságához. Ő tudatosságod templomának kapuja: míg ki nem nyitod (meg nem találod a benne rejlő kulcsot), nem léphetsz be az istenibe!A hónap érzelmi hangolása:

Közösség és ego

A Kis Herceg és a Róka esete. Engeded, hogy elfogadd magad egos-tól? Megpróbáltad jobban megismerni magad? Ismered a saját vágyaidat, és azt, hogy az hogyan illeszkedik a közösséghez? Képes vagy kompromisszumokra? Ismered a határaidat és a közösséggel való kapcsolódásodat? Mikor éreznéd úgy, hogy megtartva önmagad, része vagy egy közösségnek?
Amíg a MI erejét nem érted, az Én sem lesz megélhető számodra.
Sokan félreértelmezve, ezt önmaguk feladásának gondolják… ez részben így is van, de nem az egos értelemben. Itt nem a fizikai önmagadat kell feladni, hanem a ragaszkodást és az elképzelést, amit önmagadként élsz meg. A státuszt, ami „különbbé tesz”, a vagyont, „ami kiemel” a középszerűségből, az akaratot „amivel, másokkal szemben érvényesülsz”.
A MI energiája leginkább egy magasztos célért való közös imában, vagy egy csoportos meditációban érezhető meg leginkább. Itt eltűnnek a személyes különbségek, nem számít, ki honnan jött, vagy mit csinál. A sokaság eggyé lesz a feladatban. A különbség eltűnik a magasztosságban, ésfelismerszik a MI által látható valódi ÉN! Ez az Én, nem a személyiség, hanem a létezés végtelen jelenléte
A Mi nem a különböző személyek emberi kapcsolata, hanem a tudat kollektív erejének felismerése.
Itt nem kell szerepelni, megfelelni, elvárni, csak egyszerűen lenni, mert a MI, mi vagyunk/én vagyok Istenben!
Ha a különbözőségek nélkül figyeled önmagad, lecsupaszítva minden álcától és szereptől, a lényeg tárul fel előtted.
Ekkor már bátran kérdezheted magadtól: ki vagyok én? Mit keresek itt? Hogyan tudnám boldogan, szeretetben megélni az életet?
Ezeket a kérdéseket akkor tudod megválaszolni, amikor megállsz (megpihensz az életben), és magadra figyelve belül hallgatod a választ. Ez csak a benső csendben hallható…

MI tudat

Minden élet szakaszokra tagolódik, ritmusa van. Megéljük ezt a nappalok és éjszakák, vagy akár az évszakok váltakozásában. Saját magunkon is érezzük a gyermekkor, fiatalság, felnőttség vagy az öregkor kapcsán.
De saját lélek-utunknak is vannak pihenői, ahol visszanézhetünk és felismerhetünk. Ezek az emberi életben olyan periódusok, ahol látszólag nem történik semmi… mintha állóvízben lebegnénk, vagy mintha lefagyott volna a „rendszer”.
De ezek a szakaszok legcsodálatosabb felismeréseket hozzák el számunkra, melyeket beépítve tudatos életünkbe, már másként választhatunk. Ilyenkor megpihenünk, engedjük beépülni a korábban szerzett tapasztalatok bölcsességét, és felkészülünk az újabb „sétára”.
A szellemi világok ezeket a pihenő-tereket mérőköveknek nevezik. Olyanok, mint az út melletti kilométer táblák. Mutatják mennyi utat tettünk meg a kiindulási ponttól, és mennyi van még hátra a célig.
Szellemi mesterem így tanított engem erről korábban:
Minden léleknek a teremtett világban van egy lélekösvénye, mely az adott lélek minőségéhez tartozik. Ez a lélekösvény dimenziókon és életeken át az Univerzum középpontjába vezet, oda csatlakozik, a Forrás Központi Szívébe, Isten Teljességébe. Ezeknek a lélekösvényeknek meghatározott irányultságuk van, kijelölt „pályájuk”. Ezt úgy lehet elképzelni, mint a Földön a repülők légifolyosóit, melyek központja a repülőtér. Irányuk, mint a csillag sugarai, mindenfelé szétszóródnak, de mégis mind a középpontba tartanak.
Hogy a lélek melyik úton és milyen messziről indul a Középpont felé, azt saját vállalása, feladatai és érettsége határozzák meg. Minden lélekösvényen meghatározott szakaszonként MÉRŐKÖVEK vannak (azért ez a nevük, mert úgy néznek ki, mint a tányér alakú lapos fehér kövek, vagy mint a mérleg serpenyői). Ezek a Mérőkövek olyan „semleges energiájú” terek – körülöttük energiagömbök, amik a tér frekvenciáját szabályozzák és beállítják –, ahol a lélek megáll, és visszatekinthet megtett útjára. Ez még a fizikai megtestesülés közben történik, a lélekvilágban. Ekkor szoktak földi szinten is előjönni álomban vagy csak úgy felvillanva előző életbeli cselekedetek, érzések, gondolatok. A Nagylélek (a lelkek egységes tudatossága) ismeri minden feladatát, hiszen a lélekrészek egységtudatával rendelkezik, így értékel, mértéket von az eddigi történésekből. Azaz a lélek megmérettetik az eltelt útszakasz alapján (részeredmény). Kiderül, hol tart a lélek a fejlődésben. Itt egységtudatába belehelyezkedve felismeri mulasztásait, jócselekedeteit, kijavítani valóit, összehasonlíthat, elemezhet, és bizonyos határokon belül alternatívákat dolgozhat ki az addigi életút alapján például a javításra, vagy helyesbítésre, és ezek szerint dönt a további lépésekről. A döntés következményeként a Mérőkő energiagömbje feltöltődik azzal a Fényenergiával, amiben benne van a döntésnek megfelelő kegyelmi-, és áldás Fény. Ezek az energiák az Univerzum Központ Magjából származnak, az isteni teljesség Fényéből.
A Mérőkövek segítenek, hogy az életszakaszokat összehasonlítva a vállalt életúttal, azok eltérései kijavíthatók és korrigálhatók legyenek. A fizikai létben ekkor szoktak történni a „nagy” változások és felismerések.
Ez is csak azt bizonyítja, hogy Isten kegyelme és szeretetet végtelen az Ő gyermekei iránt.
Ezért hát légy türelemmel, hogy beérjen benned is Önmagad lényege, a MI ereje.
Áldott felismerést és kapcsolódást önmagad szeretetébe!

tudatosság2

A hónap fontosabb energiái:

A hónap mágikus napjai: 6; 15; 24
ezeken a napokon a júniusi beavatás energiái aktívabban érezhetők, valamint különleges erőknek adnak helyet a nap rezgései.
Június 1. – A hónap első napja vasárnap, az ÚR napja. Amikor egy hónap így kezdődik, akkor isteni részeink felerősödésére lehet számítani. Ez az erő, kegyelmi energia kíséri végig a hónap hangolásait. A hónap nagy részében egy olyan bolygóállás segíti szerencsésen utunkat, mely segít a meglévő problémák elsimításában, és a nehézségek megoldásában. Az eddig halogatott dolgokat most vedd elő, és tedd meg. Akivel régóta nem beszéltél, vagy neheztelsz rá, hívd fel, keresd meg… itt az idő, a szőnyeg alól kiseperni a dolgokat. Ez az időszak segíti, hogy elrendeződjenek sorsunkban a nagy hullámok, kisimuljon az érzelmi tér.

Június 6. – A hónap első mágikus napja. A 6 a szeretet minőségének, lélekmagunknak a száma. Ereje az egyensúly megteremtésében, a harmóniában, a szeretetteljes gondoskodásban, a barátságban áll. A 6-os szám a boldogság megteremtésének a száma is, ezért kapcsolódik a lelkünk rezgéseihez olyan intenzíven, hiszen a lélek a boldogságot megélni születik a Földre. A mai napon a bennünk rejtező boldogságerők szabadulnak fel. Olyan érzések hatnak át és töltenek el, melyeket felismerve és elfogadva önmagunk értékeit végre megláthatjuk. Légy büszke arra aki vagy és engedd a lelkednek, hogy megmutassa, hol találod magadban a boldogságot… meg fogsz lepődni milyen egyszerű dolgokban leled meg őket.

 Pünkösd

Június 8-9. – Pünkösd napjai. Az isteni Kegyelem és a Krisztusi tanítás megnyilvánulásának ideje. Ez a Fény segít meglátnunk, hogy pontosan ott és akkor vagyunk, ahol és amikor kell. Csak engedjük be magunkba, és töltekezzünk el vele, mert megtisztít, harmóniába hoz és Egységben tart. Ezeken a napokon legalább egyszer mondj szívből köszönetet mindazért, amid van (ezzel teret nyitsz a további kegyelmek befogadásának). A Szentlélek ünnepe ez, az Öröklét áldása. Megújító és feltáró. Most minden ima a Szentlélek szárnyán száll az Égbe… Érezd át, hogy Isten mindennel ellát, ami utadhoz, feladataidhoz kell, csak bízz az Ő Akaratában. Olyan lélekkapcsolat alakul ki ezen a két napon az emberek között, mely az EGY LÉLEK isteni Fényébe emel mindenkit. Ez egy áhítattal teljes érzés, mely olyan, mintha itt is lennél, meg nem is. Egyszerre nagynak és aprónak is érzed magad… csak engedd, hogy beleolvadj a Szentségbe, mi körbeveszi most a Földet, hogy megérezhesd, mit jelent a minden ésmindenki EGY, a MI energiája.

Június 13. – Telihold. Ebben a hónapban egy erőteljes érzelmi hatást küld nekünk Holdanya. A bennünk lévő státuszunkat, pozíciónkat, erős akaratunkat túlzottan képviselő és ragaszkodó érzéseinket mutatja meg nekünk. Most használnunk kell azt a híres „józan paraszti eszünket”, és az érzésben fel kell ismernünk a minket gátló, vagy kényszerítő gondolatot. A most felismerést adó figyelem segíthet, hogy elszántságunkat és bátorságunkat használva kiegyensúlyozzuk magunkat, és a túlzottan irányító, parancsoló energiákat, ragaszkodó elképezéseket elengedhessük, ezzel megbecsülve azt amink van. Ez afelelősségvállalás Teliholdja!
HOLD- kapcsolati meditáció:
A Hold ereje Anyai erő, mely sugárzó ezüst fényével ölel körbe benneteket. Mindig változó és újraalakuló, mert a Nap energiáit segíti. Mire a Földnek szüksége van, azt sugározza reá! Lágyabb, finomabb energia, de védelmező és útmutató, ha sötétben általa látsz. Ne becsüld le erejét, bár nem hivalkodó, s néha nem is látható, de bennetek örök Anyai kapocs, női részetek irányítója és segítője. Erejét, bár nappal nem érzed, de rád sugározza mindig.
Nappal a Nap energiái intenzívebben érvényesülnek benned. Este, mikor a Hold uralkodik az égen, az Ő kódjai aktivizálódnak bennetek, s Holdenergia árad testetekbe lelketek útján. Mielőtt elalszotok, szívjátok magatokba erejét s lássátok ugyanúgy bennetek, mint a Napot! Engedjétek szívetekbe, majd tovább ereitekbe, nyirokereitekbe, ideg-, és energiarendszeretekbe. Lássátok ennek is lelki lenyomatát bennetek! Érezzétek erejét, s ha túlnő bennetek, küldjétek szét ezt is!

NapHold

Június 15. – A hónap második mágikus napja. Nap-, és Holdkapu aktiválás, a bennünk élő isteni és istennői erők összhangjának megteremtésére. Lényünk dualitását a bennünk létező yin (nőies és befogadó) és yang (férfias és kiáradó) típusú energiák tartják egyensúlyban. Ezek fizikai megnyilvánulását a Nap és a Hold energiái segítik bennünk. Nap-atya és Hold-anya szívünkön át folyamatos kapcsolatban vannak velünk. A Nap ereje főként gondolatainkat és megnyilvánulásainkat, a Hold intuíciónkat és nyugalmunkat segíti. Erejük most egy aktiválódó dimenziókapuban egyesül, hogy bennünk is segíthessen a férfi és a női oldalt összehangolni. Figyeld az érzéseidet, gondolataidat, késztető erőidet, mert üzennek neked… a benned élő nő és férfi által.

Június 21. – Napforduló. Nyári nap-éj egyenlőség. Központi nap. Egy pillanatra megáll minden, hogy új lendülettel induljon tovább… Az elementális világ ezen az éjjelen ünnepel. Aki szeretne tündéreket, manókat látni az maradjon fenn a természetben és figyeljen...
Ha nem vagy ilyen bátor, akkor ajánlom Shakespeare: Szent Iván éji álom című művét olvasásra, mint a szerelmi varázslatok bizonyítékát.
Ezen az éjjelen olyan erők munkálkodnak, melyek segítenek az egészséggel, megtisztulással és a szerelemmel kapcsolatos dolgok elrendezésében. Bármit is kérsz, azt mindig tiszta szívvel és szeretettel tedd!
Sokak szerint érdemes tüzet gyújtani, tűz-szertartást tartani ezen az éjszakán és a tűz után maradt hamuba belerajzolni vágyunkat, mert segít a hamuból azt megszületni. A tűz elemi energiák a mai napon segítenek kiégetni belőlünk mindazt, mi elhasználódott, hogy helyét feltölthessük az új, számunkra hasznos energiákkal. Kérjük meg a Tűz Szellemét és Mihály arkangyalt segítsenek a megtisztulásban, mert a tisztítással együtt a tűz ereje táplál, feltölt és aktívvá is tesz.

Június 24. – A hónap harmadik mágikus napján, a Nap- és a Holdkapu aktiválását követően Fénytesteinkben változás áll be. Aktiválódik az a Fényszubsztancia részünk, mely szellemi családunkhoz való kapcsolódásunkat hivatott tudatosítani, beaktiválni és fenntartani. Ez Fénymunkás szintet jelent, azaz nem csak a számunkra látható, de láthatatlan világokban is fokozottabban tesszük a dolgunkat szellemi erőnkkel, szellemi családunk támogatásával, vezetőinkkel. Mindenki feladata kiszabott és specializált, ugyanúgy, ahogy a Földön is munkamegosztás van. Mindenki azt a minőséget hozta magával, és annak további szintjeit integrálja magába az aktiválások alkalmával, ami jellemzően szellemi Fénycsaládjára, így őrá is meghatározó. Ezek az erők Fénytesteinken keresztül képesek megkötődni bennünk, azaz energiarendszereinkben. A szellemi családok azonos fényminőségű (rezgésű) mintákat viselnek magukban, innen tudják hovatartozásukat. Ezek a minták sokszor fénnyel, hanggal, szimbólummal is üzenhetnek. A családok vezetői általában hatalmas égi mesterek, arkangyalok, szentek, vagy egyéb isteni rangban lévő hatalmas tudással és erővel rendelkező Fényentitások. A családok saját képességeiken át, tudásuk felhasználásával csatlakozhatnak más fénycsaládokhoz is egy-egy munka elvégzésénél. Az így összeadódott erő és Fénytisztaság együttesen sokkal eredményesebben működhet. Erre mindig van példa, főleg ha univerzális szintű munkákról van szó. Az összefogás mindig kifizetődőbb, mint a széthúzás… ha megfigyelitek azok fegyvere is a széthúzásra épül, akik szeretnének meggyengíteni egy népet vagy népcsoportot.
Tehát figyeljünk oda önmagunkra, hogy megfigyelhessük a bennünk és körülöttünk zajló változásokat. Ne türelmetlenkedjünk, csak tegyük azt, amit szeretnénk szívünkkel. Nem kell aggódni, mert szellemünk pontosan tudja a dolgát, és ha nem állunk ellent, hanem teret adunk neki, irányít, vezet és tanít minket. Legyünk tudatában létezésünk és megnyilvánulásunk fontosságának és hittel, lelki erőnkkel hagyjuk, hogy tehessük a dolgunkat. Nem akaratossággal, hanem szellemi Akarattal. Földi szinten is cselekedjünk adott helyen és időben szívünk vezetése által.


Moon11


Június 27. – Újhold. Ez az időszak erőteljes újrakezdés, új kapcsolódás, megújuló lehetőségek. Most Holdanya bölcsességének erejét küldi el hozzánk. A tisztánlátás és a megérzések ideje ez.
Készíts az ágyad mellé egy papírt és tollat, majd este csendesedj el, és érezd, benned van egy hatalmas, de rejtett erő. Olyan, mint a Hold, ott van, de nem látható… most próbálj vele láthatatlanul kapcsolatba kerülni. Lásd meg a láthatatlant… ott ragyogni benned. Képzeld el, hogy egy fátyol van előtte, amit te elhúzol, és benézel mögé. Látod a Fényt és belépsz. Most csak maradj itt csendesen és tedd fel a kérdéseidet… ne siess! Hagyd, hogy meghalld, megérezd a választ. Köszönd meg és kérd, engedd megérteni mindezt álmodban. Feküdj le, és ha az éjjel (vagy reggel) felébredsz, írd le mindazt, amire emlékszel.

Június 30. – A hónap lezárásaként egy új életérzés ajándékát kapjuk meg, saját magunk megbecsülését és az Élet igenlését! Ma egy új hét, de egy új időszak is elkezdődik, a felelősségteljes és szeretetben tudatos MI energiájában.

Áldott kapcsolatot a MI erejében!
Áldással:
Pusztai Orsolya


Szolj hozza!!

Feliratkozom a bejegyzesekre | Feliratkozom a hozzaszolasokra

- Copyright © Fehér Lótusz - Skyblue - Powered by Blogger - Designed by Johanes Djogan -