Irta : Tom 2013. szeptember 14., szombat

2013. Szeptember – Önelfogadás

A hónap mantrája:


ÖNNÖN LÉTEM ISTENI FÉNY, SZÍVEMMEL ELFOGADOM


TUDATOM VIRÁGZÓ KELYHÉT SZENT ERŐMNEK MEGNYITOM!


 

Szeptember hónap időszaka egy karmikus hangolás lezárása és tudatunk eddigi kényszeres rezgéseinek felszabadítása.

Ebben az időben szellemünk és lelkünk harmóniába hozatala és testi tudatunk befogadóképességének kitárása a cél. Ismereteink és tudásunk csak akkor élhető meg, ha mindezeket elfogadjuk és követendőnek éljük meg.

Az isteni Rend megértése ad nekünk korlátlan szabadságot és segít megérteni felelősségünk erejét.

Emberi életünk tudatunk irányítása alatt áll. Fizikai formánk egy lehetőség, melynek létezése által tudati tapasztalatokban gazdagszunk és ezek a megélések lelki és szellemi tereinkben őrződnek meg.

Tudati részeink között energetikai kódokkal tartjuk a kapcsolatot, melyeket mint érzések és gondolatok, megérzések és sejtések élünk át.

Ezek a kódrezgések beíródnak az energetikai terünkbe és láthatatlanul hatnak ránk. Ha felismerjük és megoldjuk őket, akkor tapasztalatunk által a megértéssel már nem okozhatnak problémát nekünk. Ha azonban figyelmen kívül hagyjuk belső megérzéseinket előbb utóbb testi jeleket kapunk.

Így jut el fizikai szintünkre az információ.

Ha ezeket a testi jeleket sem vesszük komolyan, akkor ezeket az energetikai információkat karmikus feladatként visszük tovább, és örökítjük át.

A megszokások, berögzöttségek és kényszeres cselekedetek átalakítják a DNS rezgéseket. Átkódolják az örökítőanyag frekvenciáit és beleíródnak a memóriába. Így az öröklődés során továbbadjuk gyermekeinknek ezeket a kényszereket tudat alatt.

Ebben a hónapban éppen ezért a Fény DNS hangolásakor felszínre kerülhetnek bennünk ezek a rejtett kényszerek.

Ez a szál képes átkódolni a jelenlegi élet örökítőanyagában rezgő kényszereket, ha tudatosan felismerünk, elfogadunk és változtatunk.

Korábban kaptam egy tanítást a Fénymesterektől, hogyan is tudunk feloldani érzelmi kényszert magunkban. Ebből idézek:

Életünket legfőképpen érzelmeink útján éljük meg. Az ingerekre adott válaszaink, legyenek azok belülről, vagy kívülről érkezők, érzelmeinken keresztül nyilvánulnak meg bennünk. Amivel nem állunk érzelmi kapcsolatban, az nem is igazán érint meg minket energetikai szinten, csak áthalad rajtunk. Az érzelmek olyan érzések kifejeződéseiként keletkeznek bennünk, melyeket magunkban, energia-rendszerünkben hordozunk.

Az érzések olyan energiainformációk, melyek hozott vagy szerzett tapasztalatként tárolódnak, illetve épülnek energiaterünkbe.

A hozott információk, előző életbeli tapasztalatok és feladatok eredményeképpen kerülnek érzelmi feljegyzésként testeinkre, vagy éppen öröklött információként kaptuk őket.

Ezek az érzések, mint energiainformációk, a gondolatok, és ebből fakadóan, a szituációra adott válaszaink hatására aktiválódnak és érzelmeket, valamint abból képződő cselekvéseket kondicionálnak, hoznak létre.

A szerzett érzésbeli feljegyzések gyermekkorunkban, neveltetésünk családi illetve környezeti hatásai kapcsán kódolódnak belénk. Ezek olyan folyamatos ingerhatások révén jönnek létre bennünk, melyek nem egyeznek identitástudatunk által megnyilvánuló érzéseinkkel, azaz ellentétes reakciókat, diszharmóniát váltanak ki belőlünk. Ezzel gyermekként nem tudunk mit kezdeni, ezért magunkban eltároljuk őket, és sokszor nem is tudjuk, hogy ezek működtetnek minket a háttérből.

Ha bárkiben elnyomtak gyermekkorában egy vágyat, és elhitették vele, hogy az számára nem jó, az eltárolódik gondolati-, vagy érzés-kódként benne. Mivel környezetéből ez a vágya akkor negatív visszajelzéseket váltott ki, azt összekapcsolta a nem jó, nem neked való érzéssel. Máris bekódolta azt energiarendszere megfelelő részébe.

Ezért bármikor, ha vágyai irányába indult, vagy rájuk gondolt, a gondolat azonnal összekapcsolódott a „nem jó” érzéssel és ez egy érzelmet, mondjuk dühöt váltott ki. Ez a düh aztán megnyilvánulva olyan területeken gátolja őt, amiben kiteljesíthetné magát.

Az érzelem akkor jön létre, amikor egy érzés bennünk, a megfelelő gondolattal találkozik és összekapcsolódnak.

Az érzés elsősorban testi szinten megnyilvánuló energia, míg a gondolat elme szinten van jelen.

Tehát az érzelem, az érzés és a gondolat együttes megnyilvánulása, mikor testi és elme szintű reakcióink összekapcsolódnak, és ennek a két aspektusnak az együttes kifejeződésére jutnak.

Nem mindegy, hogy automatikus válaszreakció kondicionálja érzelmeinket, vagy az adott szituációnak megfelelő érzés.

Le kell ásnunk az automatikus érzelmek mélyére és az érzést fel kell szabadítanunk a kondicionáló gondolatoktól.

Először is meg kell találnunk az összekapcsolódás helyét és idejét. Folyamatos önmagunknak feltett kérdésekkel bele kell ásnunk az érzelem mélyébe, és őszintén feltárni, hogyan és mikor kapcsolódtak egybe.

befogadás

 

Amikor a feloldást elkezdjük, meg kell keresnünk az adott érzelmet, melybe beleragadtunk, és meg kell azt határoznunk. Vissza kell mennünk oda, ahol bekódoltuk.Ehhez megkeressük az érzelemhez tartozó érzetet a testünkben és arra a területre összpontosítunk, ahol azt a legerősebben tapasztaljuk. Figyeljük és a tudatunkkal is oda fókuszálunk.

Amint figyeljük, határozzuk meg mintha egy tárgyat nézegetnénk, hogy milyen részei vannak. Hány érzelem és gondolat vagy testi érzet jelenik meg, amíg erre összpontosítunk. Milyen gyermekkori vagy felnőtt időszakból származó esemény villan be közben… Ezek mind a kapcsolódásokat és a mögöttes tartalmakat jelzik…

Ha kellően felbontottuk összetevőire, azaz megtudtuk mikor, hogyan és milyen indíttatás hatására tör elő belőlünk, már meghatározhatjuk, hogy buzdító, vagy éppen blokkoló érzelemről van szó.

Ha tudjuk hogyan keletkezett a kondicionáló hatás, akkor el tudjuk azt különíteni. Azaz fel tudjuk oldani az érzés és a gondolat közötti összekapcsolódást, hogy ne váltsa ki a bekódolt érzelmet.

Minél bonyolultabb egy érzelem, az annál régebbről és melyebbről fakad.

A MEGBOCSÁTÁS szerető ereje segít nekünk a feloldásban. Bármit is ismersz fel, lépésről lépésre haladva minden egyes ki részletet, érzést, gondolatot, személyt vagy helyzetet a megbocsátás fényével világíts át.

Addig tedd, míg az a részlet már nem bánt érzelmileg többé… csak ezután lépj tovább.

Meglátod, mire a végére érsz, eltűnik a kényszer!

Csak ezután ismerhetünk tisztán Önmagunkra, és fogadhatjuk be teljesen Isteni részünket.

 

Ebben a hónapban a 9. fényDns szál aktiválása történik.

A 9. szál az átalakulások felügyelője, és az adott létezés fenntartója, legyen az megtestesült vagy megtestesületlen formában. Ebben a Fényszálban mindig az a kódrendszer aktív, ami vezérli az adott Életet.

Ez a szálaktiválás segít megérteni és elfogadni, hogy az vagyok, és ott akinek és ahol lennem kell. A Minden úgy jó, ahogy Van elv beteljesítője. Mikor egy újabb frekvenciát aktivál az élet elfogadása és megértése természetesebbé válik. Mikor változik a fejlődés által valami, ezen a szálon át íródik át minden.

 

Fontos, hogy befogadjuk mindazt, amit az Ég tartogat számunkra, hogy kimondjuk:

Elfogadom az isteni Kegyelmet! Elfogadom mindazt, amit Isten Akarata tartogat számomra!

Elfogadom képességeimet, és befogadom mindazt a Szeretetet és Bölcsességet, ami vezet igaz utamon engem!

Befogadom az engem segítő és vezető Fényerőket!

 

Áldott felszabadulást és önfelismerést!

 

naptudat krisztusfény

 

A hónap fontosabb napjai:

A szeptemberi hónap energiáit is heti bontásban adom át nektek, mert a leérkező erők összekapcsolódva alkotnak egy nagyobb és intenzívebb periódust.

 

Szeptember 1. – A hónap első napja,mint bevezető áll a hetek sora előtt. Ezen a napon megnyílik az az információs tér a kollektív tudatban, mely a hozzánk tartozó morfogenetikus mező rezgéseit tartalmazza, lelki, egyéni és öröklött szinten. A mai napon sokkal erőteljesebb érzelmi és gondolati megnyilvánulások jellemezhetnek minket. Ez a mező most azért nyitott a hónap folyamán, hogy kitisztíthassuk belőle a kényszeres információkat.

A mai napon hangolódja ré erre a térre.

Először is helyezkedj el kényelmesen, hunyd le a szemed és lélegezz mélyeket. Engedd el a kifújt levegővel a téged zavaró energiákat…

Mikor a lélegzésed egyenletes és nyugodt, engedd, hogy az egész energiatereddel lélegezz. Képzeld el, hogy a saját energiád egy nagy száj, ami beszív és kifúj nyugodtan és lágyan…

Ezután lelki érzékszerveiddel próbáld meghatározni a személyes energiatered nagyságát. Képzeld el, hogy egy szappanbuborék közepében ülsz, ami az aurád… Tapogasd, érzékeld, érezd meg a szélét, a rugalmasságát.

Most keresd meg rajta azt a fényes kört, ami a tudati csatornád kapuja. Ez egy meleg, kellemes rezgésű de mégis erőteljesen örvénylő tér az aurameződben, legtöbbször a fejed felett vagy a körül.

Most érezd meg, hogy nyitva van-e ez a kapu. Ezt onnan tudod, hogy energiaáramlást érzékelsz oda-vissza.

Ha nem lenne, vagy nagyon gyengén csak ez az áramlás (kicsit tolja és húzza a gondolati kezed, ha elé teszed, mintha levegő fújna át rajta), az azt jelenti, hogy a kapu nem nyitott teljesen. Akadály van benne.

Szereteted erejével lökd ki ezt az akadályt.

Mondogasd a hónap mantráját:

Önnön létem isteni fény, szívemmel elfogadom,

Tudatom virágzó kelyhét szent erőmnek megnyitom!

 

Amikor azt érzékeled, hogy elindul az áramlás, újra lélegezz az energiatereddel és töltsd fel a tudati kapudon keresztül az aurád…

Majd lélegezz testi szinten az orrodon át. Figyeld meg a változást a levegővételedben…

Majd szépen lassan tudatosítva fizikai formád, gondolataid és érzéseidet, térj vissza a tér-idő rendszeredbe és nyisd ki a szemed…

Tudatosan érezd az energiaáramlást benned és körülötted. Bármikor erre gondolsz, a csatorna aktívvá válik és dolgozhatsz a feloldásokon.

 

Szeptember 1. hete (2-8.) – Az érzelem és érzet különbségének tudatosítása. Ezen a héten szellemi és lelki erőid segítenek emberi mivoltodban is felismerned és megértened a benned lévő érzelem és testi érzet kapcsolódásait. Szellemi segítőid itt vannak, hogy támogassanak téged ezekben a felismerésekben. Ha bárhol a testedben különös érzetek keletkeznek, keresd meg, milyen érzelem kapcsolódik hozzájuk és különítsd el tudatosan az érzést és az érzelmet. Ismerd fel, melyik-melyik.

 

Szeptember 2. hete (9-15.) – A gondolat és az érzelem összekapcsolódásának tudatosítása. Ha jön egy érzés, próbáld meghatározni a mögöttes gondolatot, ami irányítja. Figyeld meg, mi az a gondolat, amivel összefűzted az adott érzést, hogy benned ezt a reakciót váltotta ki. Tudatosan ismerd fel külön-külön a gondolatat és az érzést is, hogy a kényszeres kapcsolódást megszüntethesd.

 

Szeptember 3. hete (16-22.) – Ez a hét a visszatérő emlékek és álmok feloldásának időszaka. A vissza-visszatérő energiák azt jelzik, hogy egy bizonyos dolgot nem tudunk elfogadni és a helyére tenni. Olyan, mintha keringenének bennünk, és egy-egy kör után újra szembesülnénk velük. Ezek az információk azért tűnnek fel mindig, mert képesek vagyunk szembenézni velük és megoldani őket. Lelkünk nem szeretné továbbvinni a következő tapasztalati életbe, ha itt is pontot tehetünk ennek a végére. Mikor újra előkerül egy ilyen átélés, emlék vagy álom, állj meg egy kicsit és minden érzékeddel fordulj az adott szituáció felé. Tiszta szeretettel, mint egy kíváncsi és naiv gyermek nézd végig képről-képre a dolgot. Figyelj a benned felmerülő érzelmi, gondolati és érzetbeli jelzésekre, mert ott van a helyzet kulcsa! Ha először semmi nem áll össze, nem baj. Már megmozgattad magadban az energiákat, amik egyszer csak bevillannak: jéééééé vagy ahaaaaa érzés formájában! Akkor tudatosítsd, azaz hozd fel a tudatalatti tartományból a tudatos megértés terébe. Ezzel már fel is szabadítottad.

 

Szeptember 4. hete (23-29.) – Feloldozás. Emberi tudatunk, a kollektív tér tele van olyan meggyőződésekkel teli emberi gondolatokkal, és érzésekkel, azok lenyomataival, melyek elhitetik velünk bűnösségünket és elkülönültségünket az isteni mivoltunktól.

Ezen a héten segítséget kapunk legfelsőbb Énünktől, krisztusi tudatunktól, hogy mi magunk, saját elhatározásunkból, bátran és felelősséggel telve elengedjük bűntudatunkat és kicsinységünket. Ehhez fel kell ismernünk, hol nem becsüljük magunkat eléggé, hol engedünk a kényszereknek vagy mások irányításának.

Csak akkor fogadhatjuk be az isteni Kegyelmet és a krisztusi Megváltás felszabadító erejét, ha megbocsátva önmagunknak feloldozást nyerünk saját tiszta tudatunk által, Önmagunktól!

 

Szeptember 30. – A hónap utolsó napja az öröm és az ünneplés időszaka. Felszabadulásunk ajándéka. Szellemi segítőink velünk együtt osztoznak a boldogság fényeiben.

Ezen a napon egy új időszak kezdődik az életünkben. Ki-ki eddigi megélései szerintegy feladatangyalt kap maga mellé. A feladat-angyalok olyan isteni szeretetlények, akik angyali minőségükben az előttünk álló karmikus feladat megoldásában segítenek. Ők ismerik a feladatokat, melyeket át kell élnünk tapasztalásunk végett, és ismerik azok megoldásait is. Szívünk tiszta érzésein keresztül, őrzőangyalunkkal együttműködve segítenek felismerni a helyes cselekedeteket. A feladatangyalok csak időszakosan vannak mellénk „beosztva”. Ha megoldottuk a helyzetet, visszatérnek szellemi otthonukba, újabb feladatra várva… Mindenki olyan rezgésű és fényű segítőt kap maga mellé, amilyenre szüksége van. Megérezhetjük őket, ha szívünk lángjára figyelünk, mert abban egy színes lángnyelv jelzi ezzel az angyallal való kapcsolatot. Nézzünk szeretettel ebbe a színes fénynyalábba és megláthatjuk az angyalt benne. Így vehetjük fel vele a kapcsolatot és tehetünk fel neki kérdéseket, melyeket szívünkön keresztül válaszol meg.

Csodás Önelfogadást!

Angyalos Mónika
Metafizikai Pszichoterapeuta
Speciális tanácsadó
Bejelentkezés,információ: 06 20 328 2733

Szolj hozza!!

Feliratkozom a bejegyzesekre | Feliratkozom a hozzaszolasokra

- Copyright © Fehér Lótusz - Skyblue - Powered by Blogger - Designed by Johanes Djogan -