Irta : Tom 2014. november 20., csütörtök

1. A Fényszövetség minden tagja ismerje meg és tisztelje önmaga múltját, jelenét, jövőjét és fizikai-, illetve szellemi létezését!

2. Minden Aion-ay (Fényküldött) emelje életét, minden érzését, gondolatát és cselekedetét a Szíve Templomába, és legyen képes önön egyéni érdekeit, vágyait, elvárásait, személyes motívációit felajánlani a csoport és a Földbolygó kollektív sorsának szolgálatában, s ha kell feláldozni, elengedni azokat a kinyilatkoztatott magasabb cél érdekében!

3. Valamennyi Aion-ay folyamatos szellemi képzés útján törekedjen a Krisztus Tudatosság elérésére, a feltétel nélküli szeretet, elfogadás és megbocsátás kifejezésére minden élethelyzetben!

4. Minden Aion-ay ismerje fel testvéreit, nyilvánítsa ki feléjük őszinte tiszteletét, szeretetét, töretlen támogató erejét, és érezze szíve mindenkori kötelességének e Fényszövetség csoportjainak önzetlen teremtését, megerősítését, védelmét!


5. A Fényszövetség minden tagja meg kell, hogy értse a Kollektív Megváltás szent ideáját, melyben a közössé váló sors felnyitásával a fénycsoport léte mindig előrébb való az egyén érdekeinél, hiszen az emberiség közösségének kollektív érdeke a legmagasabb szinten megvalósítja az egyén individuális érdekeit is. A Fény küldötte soha nem építheti önmagát a testvéri közösség rovására, annak bárminemű megsértése, vagy megkárosítása által!

6. A Fényszövetség minden tagja felszentelődött a Fény ereje és bölcsessége által a Felemelkedés Isteni Tervének teremtőjeként, amelyekért teljes felelősséget vállal, mély elköteleződést fogadva választott személyes, illetve kollektív sorsában, s ha e mellett hűséggel kitart minden körülmények között, útját szeretet, fény és áldás kíséri majd.

7. Minden Aion-ay szüntelenül keresse azt a szakrális ösvényt, melyen emberi testét, tudatosságát felemelheti a Szív Szent Útján, s azon át élete kitágulhat a multidimenzionális létezés végtelen, örök jelenvalóságában, ahol minden láncszem, minden egyéni tudatszikra önmagára és egymásra ismer az Egység fényében!


Forrás: Fényszív

Szolj hozza!!

Feliratkozom a bejegyzesekre | Feliratkozom a hozzaszolasokra

- Copyright © Fehér Lótusz - Skyblue - Powered by Blogger - Designed by Johanes Djogan -