Irta : Tom 2015. január 29., csütörtök

Egy olyan dologról szeretnék most írni,ami talán sokaknak érdekes lehet,sokaknak pedig nem. A napokban több előadást is láttam,illetve,cikket olvastam a témáról,ez vezetett végül oda,hogy erről írjak. Ez pedig nem más,mint Krisztus második eljövetele.
Igen Krisztus és nem Jézus Krisztus,ugyanis a kettő közt nagy különbség van. Habár a két szó együtt terjedt el,főként a keresztény hagyományban,a Krisztus nem Jézus neve,hanem minősége. Egyfajta cím,ha úgy tetszik. A görög khrisztosz szóból ered,ami annyit tesz: szentelt olajjal felkent. Jézusnak több ehhez hasonló "titulusa" is volt,van elég csak a Messiásra,az Emberfiára vagy a zsidók királya megnevezésre gondolni.
Eredeti nevével kapcsolatban elég homályosak az információk. A Jézus név az arámi nyelvben használatos Jesua rövidített változata,amely eredetileg Jehosua formában volt ismert. Abban a korban zsidó körökben ez elég gyakori név volt. Jelentése: "Jahveh,a szabadító." Családnevét illetően találkozhatunk a "ben Joszef" azaz "József fia" változattal,amiből kiindulva arámi területeken Jézust Jesua ben Joszefként hívhatták. De vannak elképzelések,miszerint egyszerűen Názáreti Jézus volt a neve,édesanyja szülővárosa után.

Azonban nincs egyértelmű bizonyíték arra,hogy ilyen település valóban létezett. Valószínű,hogy félrefordítás,félreértelmezés történt a nazoreus szóból,ami fogadalomban élőt jelent. Olyan csoportot jelentett a zsidóságon belül,akikre a szüleik tettek egész életükre szóló fogadalmat és Jézus az ő vezetőjük lehetett.
Mindezt azért fontos megértenünk,hogy lássuk a Jézus Krisztus elnevezés valódi üzenetét és megértsük miért mondta maga Jézus is János evangéliumában,hogy "Lesz még Krisztusnak második eljövetele." Vagy hogy "Újra eljövök." Itt nem Jézus visszatéréséről van szó,hanem a krisztusi minőség megjelenéséről,arról,hogy megértsük azt,amit Jézus is nagyon jól tudott,hogy mindannyian egyek vagyunk és semmi nincs rajtunk kívül,csakis bennünk. Mert amikor ezt az egységet megértjük és átéljük,akkor válunk mi magunk is krisztussá valamilyen szinten.
Tehát arra a kérdésre,hogy mikor lesz Krisztus második eljövetele,a válasz az,hogy amikor felébredünk. Amikor mi magunk,egyénileg eljutunk arra a szintre,hogy megértjük ezeket az összefüggéseket. Hiszen,ha elfogadjuk azt,amit napjainkban a tudomány is kezd beismerni,hogy a gondolatainkat nem az agyunk hozza létre,mert olyan magas rezgésű energia,hogy képtelen létrehozni,ha elfogadjuk azt,hogy az univerzum amiben élünk,egy rezgés alapú,hologram természetű energiamező,amit mi a magunk gondolati energiáival befolyásolhatunk,akkor könnyebben megérthetjük és befogadhatjuk azt,hogy mi teremtjük saját valóságunkat,éppen ezért minden bennünk van és onnan indul ki valamint oda is tér vissza. Ha ezeket megértjük,az az első lépés lehet egy új világ felé.
Egy olyan világ felé,amit mi hozunk létre és nem kívülről várjuk annak megvalósulását,mert hiába várjuk. Pontosabban rengeteg segítséget kapunk angyaloktól és egyéb más dimenzióbeli segítőktől,valóban rengeteget,de a magunk dolgát meg kell tennünk,mert más nem fogja helyettünk.
Ha tömören kéne összefoglalni,azt is lehetne mondani,hogy életünk célja és küldetése Krisztussá válni és megteremteni a második eljövetelt és ezzel együtt egy jobb világot. Ha azonban kevésbbé magasztosan akarunk fogalmazni,azt mondhatjuk,hogy rengeteget kell még fejlődnünk és megértenünk,hogy egy alapjaiban más világot tudhassunk magunkénak.

Szolj hozza!!

Feliratkozom a bejegyzesekre | Feliratkozom a hozzaszolasokra

- Copyright © Fehér Lótusz - Skyblue - Powered by Blogger - Designed by Johanes Djogan -