Irta : Tom 2015. március 3., kedd

Valóban létezik az angyalok városa, méghozzá több is. Az énochi mágia a kulcsokat kínálja ahhoz, hogy bejussunk ezekbe a városokba, ahol különböző tudást és erőt szerezhetünk. Csakhogy ezeken a helyeken a jó angyalok mellett hemzsegnek a rosszak is. Az énochi mágia feltárja előttünk az angyalok titkait és az univerzum irányítása felett hatalmat nyújtja.


A 16. században élt John Dee-nek és Edward Kelly-nek diktálták le az angyalok az énochi mágiát és azzal kapcsolatos tanításukat. Az urak neves mágusok, filozófusok, okkultisták, asztrológusok és matematikusok voltak többek között. Ráadásul személyes jósai és házi mágusai I. Erzsébetnek. A dolog úgy festett, Kelly volt az eszköz, a médium, akinek diktáltak Dee meg az ész, a dolgok értelmezője. Pont emiatt sajnos szembe kell nézni azzal, hogy a manapság ismert változata már nem a legteljesebb mértékű eredeti anyag, hiszen már átment egy Kelly meg Dee szűrőjén. Bár benne lehet az újírók és fordítók keze is az esetleges torzulásban.Az énochi mágia, egyszerre teurgia és goécia, azaz fehér és fekete mágia. Ez csupán attól függ, ki, milyen célra használja. Célja elsősorban az angyalok magas rendű szellemek, hierarchiák megidézése és irányítása, amihez ismerni kell az énochi ábécét is. E szerint a mű szerint minden „jó" és „rossz" angyalnak megtalálható az ellentétes párja. Ezért Dee és angyalok arra figyelmeztetik az elszánt kísérletezőket, hogy a megidézés, segítségkérés alkalmával biztosnak kell lennünk abban, hogy a megfelelő személyt hívjuk. Az esetleges tévedés ugyan már az első, az angyalnak feltett kérdéskor kiderülhet. Szerencsére, a megfelelő szertartással és a hatalommal, amivel a megidézőnek bírnia kell, a nem megfelelő angyal könnyedén elbocsátható. Utána lehet újra próbálkozni. Mindig fontos leellenőrizni a meghívott angyalt, mielőtt idővel kijátszaná a megidézőt. Gondolunk itt olyanra, hogy olyan cselekvést kérünk tőle, ami ütközik a természetével és emiatt balul is elsülhet a dolog. Vagy netalántán egy bukott angyalt hívnánk meg, aki beférkőzik gondolataink, érzéseinkbe és e világ bábjaként használna fel bennünket a saját céljai eléréshez, márpedig ez rendkívül veszélyes lehet a kísérletezőre és a környezetére nézve.

Dee így összegzi a mágiát: „Az Énoch- mágia azzal kecsegtet, hogy a négy őrtorony lezárt kapuit megnyitva a magasabb rendű angyalok fölött is uralmat biztosít, akik soha nem váltak kegyvesztetté, és soha nem tévedtek mellékutakra a földön. Mi több a sötétség angyalaival is kapcsolatot teremt, akik lázadásuk miatt vettettek a mélységbe. Az őrtornyok kapui tehát egyszerre vezetnek mennybe és pokolba."Az úgynevezett bölcsesség városainak 49 kapuja van. Ellenben egyikük túlságosan szent ahhoz, hogy megnyíljon. Ezért, a megnyitáshoz szükséges kulcsok tényleges száma 48. A bölcsesség városai olyan szellemtartományok, amelyeket az angyalok különböző rendjei uralnak, népesítenek be, és más-más küldetést látnak el a Földön.
Vagyis az énochi mágia első lépése a világ négy sarkában álló bölcsesség városainak, másnéven őrtornyok kapuinak megnyitása. Mindegyik őrtoronynak 12 kapuja van, ezek 12 angyalvárosba, vagyis valóságsíkra vezetnek. A kapukat a 48 kulcs vagy hívás nyitja. Azért hívásnak nevezzük ezt, azért, mert megidézzük a városok angyalrendjeit, hogy az őrtornyok kapuin keresztül lépjenek a mi univerzumunkba. A négy toronyban lakozó angyal az idő őrei, - a négy arkangyal - ők gondoskodnak az okok és okozatok törvényeinek érvényesüléséről. Az angyalok belülről nem tudják kinyitni a kapukat, ehhez meg kell idézni őket és erre ők maguk nem képesek, csak mi, földi halandók.

Továbbá ezeket a mennyei városokat 49 rendkívül bonyolult, összetett szám és betűnégyszög képezi, amelyek ugyanennyi vízszintes és függőleges sorból állnak. Ezekhez jön hozzá a 49 tábla. Ám ezek nem játszanak közvetlen szerepet a mágiában. A táblák energiáit egyetlen, a négyes betűnégyzet egyesíti magában: a nagy táblázat amelynek negyedei pedig az őrtornyok.Tehát mindezek birtokában megidézhetjük az angyalokat és városukat a szolgaseregükkel együtt. A 48 kulcs és a nagy táblázat négy őrtornya együttesen az Énochi mágia alapjait és univerzumát alkotják. Rengeteg táblázattal, angyalok rendje, királyok és udvartartás pontos neveikkel és ismertetőikkel láttak el bennünket az angyalok, ahhoz, hogy működtetésbe hozhassuk a világukat. De ezeket érteni is kell. Mert mindennek célja az volt az angyalok részéről, hogy az arra érdemes emberek részesüljenek az angyali bölcsességből. Mivel a kapuk csak az erény és a bölcsesség előtt nyílnak meg.

Őrtornyok angyalai

Kelet: Uralkodó: Rapahel
Jó angyalok: Orvoslást tanítanak és betegségeket gyógyítanak
Rossz angyalok: Betegséget és halált hoznak

Dél: Uralkodó: Michael
Jó angyalok: Drágakövek és nemesfémek tudását nyújtják.
Rossz angyalok: Hamisításra és hazárdjátékra tanítanak

Észak: Uralkodó: Uriel
Jó angyalok: Megmutatják, hogyan öntsük formába vágyainkat, vagyis teremtsünk.
Rossz angyalok: Káprázatra és csalásra tanítanak

Nyugat: Uralkodó: Gábriel
Jó angyalok: Az egyetemes tudás és elemi szellemek lakhelye, akiktől bármit megtudhatunk, megtanulhatunk.
Rossz angyalok: Gonosz és alantas célok eléréséhez adnak útmutatót.


Forrás: Wadolowska Balogh Orsolya
http://www.noiportal.hu/

Szolj hozza!!

Feliratkozom a bejegyzesekre | Feliratkozom a hozzaszolasokra

- Copyright © Fehér Lótusz - Skyblue - Powered by Blogger - Designed by Johanes Djogan -